Page 21 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 21

 Tymor
Hydref 2022 Gwanwyn 2023 Haf 2023
Dechrau
Llun
5 Medi Llun
9 Ionawr Llun 17 Ebrill
Diwedd
Diwrnodau
Ystadegau Statudol
*Cyrchnodau Disgyblion 16 oed - Medi 2021-2022 Nifer y disgyblion 157
Parhau mewn addysg llawn amser – Ysgol 90 Wedi’u cyflogi gydag hyfforddiant (prentisiaeth) 7 Parhau mewn addysg Llawn Amser – Coleg 60
Yn derbyn hyfforddiant ond heb eu cyflogi 0
Heb fod mewn cyflogaeth, addysg nac hyfforddiant 0
Cyflogedig 0
Dyddiadau Tymhorau a Gwyliau’r Ysgol 2022/2023
Gwyliau Hanner Tymor
Dechrau
Llun
31 Hydref Llun
20 Chwefror Llun
29 Mai
Gorffen
Gwener
4 Tachwedd Gwener 24 Chwefror Gwener
2 Mehefin
Gwener 75 23 Rhagfyr
Gwener 55 31 Mawrth
Gwener 65 24 Gorffennaf
Cyfanswm 195
Oriau’r Ysgol (Cyfanswm yr amser dysgu yn ystod wythnos yr ysgol yw 25 awr) 12 34
8.40 9.00 9.50 10.40 11.00 11.50
Cyfnod Bugeiliol Gwers 1 Gwers 2 Egwyl Gwers 3 Gwers 4
556
12.40
Gwers 5
i Flynyddoedd 7, 8 a 9
12.40
Cinio i Flynyddoedd 10-13
1.30
Gwers 5
i Flynyddoedd 10-13
1.30 2.20
Cinio Gwers 6 i Flynyddoedd 7, 8 a 9
18   19   20   21   22   23