Page 20 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 20

  “Mae ein mab wedi ymroi ei hun yn llwyr i fywyd allgyrsiol yr ysgol ac yn barod ym Mlwyddyn 7 mae wedi derbyn profiadau gwerthfawr a chyfoethog ac edrycha
ymlaen at fynd i’r ysgol bob dydd.”
“Our son has thrown himself into the extra-curricular life of the school and already in Year 7 has had rich and valuable experiences and looks forward to going to school every day.”
 17   18   19   20   21   22