Page 22 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 22

  “Fel person di-Gymraeg, rydw i’n gwerthfawrogi agwedd gynhwysol yr ysgol tuag ataf – mae hyn ar eu rhestr o flaenoriaethau. Ar bob cyfri, mae fy anghenion yn cael eu hystyried wrth iddynt ysgrifennu neu siarad â mi. Diolch yn fawr.”
“As a non Welsh speaker I really appreciate the way the school has a ‘fully inclusive’ attitude – on its priority list. My needs are considered by the school on every ccasion they write or speak to me face to face. Thank you – it is very much appreciated.”
 19
   20   21   22   23   24