Page 6 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 6

  “Bydd disgybl sy’n emosiynol sefydlog yn cyflawni gwaith da a felly mae deall problemau plentyn o gymorth i rieni. Daw hyn yn gryf o gymorth y Tiwtoriaid Dosbarth a Phenaethiaid Blwyddyn.”
“An emotionally stable child will produce good work so understanding the child’s troubles if possible helps parents. This comes strongly from the help of Form Tutors and Heads of Year.”
 3
   4   5   6   7   8