Page 31 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 31

                “My child's experience at school has been positive, constructive and very satisfying. Thank you for this experience – and in Welsh too!”
“Mae profiad fy mhlentyn yn yr ysgol wedi bod yn un cadarnhaol, adeiladol a boddhaol iawn. Diolch am roi’r profiad hwn – a hynny trwy gyfrwng y Gymraeg!”
 28
   28   29   30   31   32