Page 3 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 3

  “Rwy’n bles iawn gyda pherfformiad a datblygiad fy mab yn yr ysgol. Roedd y gwaith pontio a wnaethpwyd rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd yn hynod o effeithiol ac wedi gosod sylfaen gadarn ar gyfer y disgyblion.”
Cynnwys
Rhagair 1
Contents
Foreword 1 School Aims and Objectives 2 Liaison with Parents 4 Pastoral Care 6 The Curriculum 8 Summary of Content of the School Curriculum 10 Additional Learning Needs 12 The Results 14 Summary of Results 16 Statutory Statistics 20 Extra Curricular Activities 22 Notable Achievements 24 Some School Policies 26 Extracts from School’s Inspection Report 27
 Nod ac Amcanion yr Ysgol Cyswllt â Rhieni
Gofal Bugeiliol
Y Cwricwlwm
Crynodeb o Gynnwys Cwricwlwm yr Ysgol Anghenion Dysgu Ychwanegol
Y Canlyniadau
Crynodeb o Ganlyniadau
Ystadegau Statudol
Gweithgareddau Allgyrsiol
Gorchestion Arbennig
Rhai o Bolisïau yr Ysgol
Dyfyniadau o Adroddiad Arolwg yr Ysgol
2 4 5 7 9 11
13 15 18 22 23 25 27
              
   1   2   3   4   5