Page 24 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 24

  “Mae Gŵyr wedi rhoi i mi gannoedd o gyfleon mewn chwaraeon -
rwy wedi bod yn y tîm pêl-rwyd, pêl- droed, gymnasteg,athletau, traws gwlad a llawer mwy.”
“Gŵyr had given me hundreds of opportunities in sport –
I have been in the netball team, football, gymnastics, athletics, cross-country and lots more.”
 21


   22   23   24   25   26