Page 2 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 2

                 Yn cyflwyno Ysgol Gyfun Gŵyr
Stryd Talbot, Tre-Gŵyr, Abertawe SA4 3DB
Rhif Ffôn: 01792 872403
Rhif Ffacs: 01792 874197
E-bost: ysgol.gyfun.gwyr@swansea-edunet.gov.uk Rhif safle we’r ysgol: www.yggwyr.org.uk
Pennaeth:
Mr Dafydd Jenkins
Dirprwy Bennaeth:
Mr Jeffrey Connick
Penaethiaid Cynorthwyol:
Mr Gareth Williams, Ms Mary Moses
Uwch Athrawon:
Mr Rhodri Evans, Mrs Sara Thomas
Cadeirydd y Corff Llywodraethol:
Miss Aldyth Williams
Is Gadeirydd:
Parchedig Ddoctor Adrian Morgan
YSGOL GYFUN DDWYIEITHOG I FECHGYN A MERCHED Amrediad oed: 11-18
Rhif ar y gofrestr: 1119
Introducing
Ysgol Gyfun Gŵyr
Talbot Street, Gowerton, Swansea SA4 3DB
Tel: 01792 872403
Fax: 01792 874197
E-mail: ysgol.gyfun.gwyr@swansea-edunet.gov.uk Website address: www.yggwyr.org.uk
Headteacher:
Mr Dafydd Jenkins
Deputy Headteacher:
Mr Jeffrey Connick
Assistant Headteachers:
Mr Gareth Williams, Ms Mary Moses
Senior Teachers:
Mr Rhodri Evans, Mrs Sara Thomas
Chairman of Governing Body:
Miss Aldyth Williams
Vice Chairman:
Reverend Doctor Adrian Morgan
MIXED BILINGUAL COMPREHENSIVE SCHOOL Age Range: 11-18
Number on register: 1119
   1   2   3   4   5