Page 18 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 18

Crynodeb o Ganlyniadau
 TGAU
Cofrestrodd am o leiaf un cymhwyster
Enillodd trothwy Lefel 1
Enillodd
trothwy Lefel 2 gan gynnwys C neu well yn Saesneg neu Gymraeg a Mathemateg
Sgor bwyntiau gyfartalog 9 fesul disgybl wedi’i chapio
Ennillodd 5+ A*-A
Mesur Llythrennedd (sgor pwyntiau cyfartalog)
Mesur Rhifedd (sgor pwyntiau cyfartalog)
Mesur Gwyddoniaeth (sgor pwyntiau cyfartalog)
Ysgol 2020/21
100%
98%
85%
421
40
49
46
46
Ysgol 2019/20
99%
99%
91%
456
40
48
48
46
Ysgol 2018/19
100%
100%
76%
399
46
45
45
47
          Lefel A
Nifer y disgyblion
17 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2021
90
Nifer y bechgyn
17 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2021
40
Nifer y merched
17 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2021
50
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A* -A Neu cyfatebol
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A*-C Neu cyfatebol
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A* -A Neu cyfatebol
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A*-C Neu cyfatebol
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A* -A Neu cyfatebol
Cyflawni 3 neu fwy lefel A Gradd A*-C Neu cyfatebol
Ysgol 2020/21
44%
85%
28%
86%
58%
98%
Ysgol 2019/20
30%
76%
32%
73%
28%
79%
Ysgol 2018/19
21%
64%
26%
47%
19%
71%
ALI 2018/19
17%
63%
16%
59%
18%
66%
Cymru 2018/19
13%
58%
11%
50%
14%
63%
Ysgol 2017/18
16%
62%
14%
45%
17%
73%
Ysgol 2016/17
11%
55%
11%
46%
12%
64%
               15
 “Rydym yn hapus iawn â chynnydd ein merch yn yr ysgol a hefyd gyda’r ffordd mae’r ysgol wedi darparu gwybodaeth i ni yn rheolaidd am lu o faterion a gweithgareddau sydd yn berthnasol i’w bywyd ysgol.”
 
   16   17   18   19   20