Page 16 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 16

 Y Canlyniadau
Canran y bechgyn, merched a disgyblion sy’n cyflawni’r lefel disgwyliedig o leiaf ( lefel 5+)
  Cyfnod Allweddol 3
Bechgyn
Merched
Disgyblion
Ysgol 2019
ALI 2019
Cymru 2018*
Ysgol 2019
ALI 2019
Cymru 2018*
Ysgol 2019
ALI 2019
Cymru 2018
Saesneg
92
85
87
96
91
94
94
88
91
Cymraeg
92
91
91
100
100
96
96
96
94
Mathemateg
92
87
89
99
91
93
95
89
91
Gwyddoniaeth
96
88
91
100
93
96
98
90
94
Dangosydd Pynciau Craidd
90
81
84
99
87
91
94
84
87
             *Data 2017/2018
Mae’r tabl yn cyfeirio at ddata 2018 a 2019.
Y Canlyniadau
TGAU Lefel A Galwedigaethol
Yng Nghyfnod Allweddol 4 rydym yn cynnig cyrsiau sy’n arwain at amrywiaeth o gymwysterau. Polisi’r ysgol yw fod pob plentyn sy’n dymuno gwneud hynny, yn cael sefyll arholiad TGAU. Nid ydym yn gweithredu polisi gwahaniaethu yn yr ysgol hon. Eleni, er enghraifft, roedd y disgyblion ar gyfartaledd wedi sefyll arholiadau mewn 10 pwnc TGAU. Yn y Chweched dosbarth cynigir amrywiaeth helaeth o bynciau Safon A ynghyd â chyrsiau Uwch Gymhwysol a Galwedigaethol ynghyd â’r BAC Cymreig.
 “Yr wyf yn falch iawn gyda chynnydd fy mhlentyn yn yr ysgol. Mae Gŵyr yn ysgol dda iawn ac yr wyf yn falch o'r addysgu, anogaeth a’r perfformiad ac yn hapus o’i chynnydd cyffredinol mewn addysg.”
 13
 


   14   15   16   17   18