Page 12 - Gwyr Prospectus 2022-23
P. 12

 Crynodeb o Gynnwys Cwricwlwm 2021/2022 yr Ysgol
     Cymraeg (7)
 Saesneg (7)
 MDaPh Ieithoedd
MDa Ph Gwyddoniaeth a thechnoleg MDaPh Celfyddydau MDaPh Dyniaethau
MDa Ph Iechyd a Lles
Cymraeg (7) Ffrangeg (5/4) Technoleg Gwybodaeth (2)
Cymraeg (7) Ffrangeg (3) Drama (2) Dylunio a Thechnoleg (5)
Cymraeg (9) Gwyddoniaeth Dwyradd (12)
Cylch amserlen pythefnos (60 gwers)
CA3 Blwyddyn 7
MDaPh Mathemateg a Rhifedd (8)
Blwyddyn 8
Blwyddyn 9
Addysg Bersonol a Chymdeithasol
CA4 Blynyddoedd 10/11 Craidd:
Ffrangeg (5)
Cyfrifiadureg ( 2) Drama ( 2) Daearyddiaeth(3) Lles Maeth (1)
Gwyddoniaeth (7) Dylunio a Thechnoleg (4/5) Addysg Bersonol a Chymdeithasol
Gwyddoniaeth (7) Cerdd (2) Addysg Grefyddol (2) Lles (1)
Mathemateg (9) Bagloriaeth Cymru (4)
  Gwyddoniaeth (7)
Technoleg (4)
Celf (2)
Cerddoriaeth ( 2)
Astudiaethau crefyddol (3)
Hanes (3)
Lles corfforol(4)
Lles Cyfannol(1)
       Saesneg (7)
Mathemateg (8)
Celfyddydau (6)
Dyniaethau (8)
Ymarfer Corff/Chwaraeon (5)
Lles (1)
      Saesneg (7)
Mathemateg (8)
Sbaeneg (2)
Celf (2)
Hanes (3)
Daearyddiaeth (3)
Ymarfer Corff/Chwaraeon (4)
Technoleg Gwybodaeth (2)
          Saesneg (9)
Ymarfer Corff (2)
   Addysg Bersonol a Chymdeithasol (yn cynnwys Addysg Grefyddol) ac addysg gyrfaoedd
 Blwyddyn 10/11 ( 3 dewis, 5 gwers yr un):
 Hanes
Addysg Gorfforol
Addysg Grefyddol
Celf
Astudiaethau Cyfryngau
Cyrsiau Galwedigaethol
Drama
 Dylunio a Thechnoleg Busnes Electroneg Sbaeneg Ffrangeg Iechyd a Gofal Daearyddiaeth
Cerdd Cyfrifiadureg
Celf: Tecstilau Gwasanaethau Cyhoeddus Lletygarwch ac Arlwyo Ffotograffiaeth Chwaraeon
        CA5
Blynyddoedd 12/13
1. Bagloriaeth Cymru Uwch:
Tystysgrif Her Sgiliau (7/6 gwers), Addysg Bersonol a Chymdeithasol sy’n cynnwys Addysg Grefyddol ac Addysg gysylltiedig a gwaith.
2. Cyrsiau Lefel 3
o fewn Partneriaeth Chweched Gŵyr / Bryn Tawe a Chonsortiwm Chweched Dosbarth Abertawe (10 gwers)
     Chwaraeon
Ffotograffiaeth
Cyfrifiadureg
Ffrangeg
Cymraeg
Gofal Plant
Daearyddiaeth
Gwas. Cyhoeddus
Drama
Hanes
Dylunio a Thechnoleg
Iechyd a Gofal
Electroneg
Gwleidyddiaeth
Ffiseg
Mathemateg
  Addysg Gorfforol Ast. Grefyddol Ast. Busnes Ast. Cyfryngau Bioleg
Celf Cemeg Cerdd
Mathemateg Pellach Saesneg Llen Seicoleg Technoleg Gwybodaeth Gwyddor Bwyd a Maeth Peirianneg Teithio a Thwristiaeth
Mathemateg Saesneg
        3. Cyrsiau Lefel 2:
Ail sefyll TGAU
  Cymraeg Gwyddoniaeth
  9
   10   11   12   13   14